Mulți dintre noi ne punem la îndoială credința din când în când, dar știm că credința noastră este întotdeauna acolo pentru a nu ajuta să trecem prin cele mai grele momente. Există multe pasaje, proverbe și povești din Biblie care ne-au inspirat de secol, iar aceste citate din Biblie vă vor aminti tocmai de asta.

Biblia este unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru rasa umana. Este mijlocul Său principal de a ne îndrumă. Pe măsură ce citim cuvântul Său, ajungem să cunoaștem calea către viața evlavioasă și un caracter drept.

Biblia te poate ajuta în multe feluri. Ea dezvăluie calea către viața veșnică și mântuire, explică sensul și scopul real al vieții, vă poate ajuta să obțineți fericirea de durată în relațiile voastre și vă poate oferi speranță pentru viitorul vostru.

Textele Bibliei ar putea fi vechi de mii de ani, dar de fiecare dată când le citiți, Dumnezeu vă poate vorbi și vă poate atinge în moduri noi și speciale. Indiferent de circumstanțele tale, biblia te poate ghida în fiecare aspect al vieții tale.

Pentru a vă aminti de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, mai jos este colecția noastră de citate și versete biblice inspiratoare, înțelepte și înălțătoare.

Citate biblice pentru a răspândi credința și compasiunea

1. „Și mai presus de toate să dragoste fierbinte unii pentru alții, căci iubirea va acoperi o mulțime de păcate”. – 1 Petru 4:8

2. „Ce vom spune despre lucruri atât de minunate ca acestea? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi vreodată împotriva noastră?” – Romani 8:31

3. „Nu te grăbi în duhul tău să te mâniei, căci mânia stă în inima nebunilor.” – Eclesiastul 7:9

4. Căci Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, care îți prinde mâna dreaptă și îți spun: Nu te teme; Te voi ajuta.” – Isaia 41:13 

5. „Și Dumnezeul meu va satisface toate nevoile voastre, după bogăția Lui în slavă în Hristos Isus”. – Filipeni 4:19

6. „Acum Domnul păcii însuși să vă dea pace în orice timp și în orice fel”. – 2 Tesaloniceni 3:16 

7. „Deci dragii mei frați și surori, fiți puternici și neclintiți. Lucrează întotdeauna cu entuziasm pentru Domnul, căci știi că nimic din ceea ce faci pentru Domnul nu este niciodată inutil.” – 1 Corinteni 15:58

8. „Domnul întărește pașii celui ce se bucură de el; de s-ar poticni, nu va cădea, căci Domnul îl susține cu mâna Lui.” – Psalmul 37:23-24

9. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta; în toate căile tale supune-te Lui, și El îți va îndrepta cărările.” – Proverbele 3:5-6 

10. „Și știm că pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu toate lucrează împreună spre bine, pentru cei chemați după planul Lui”. – Romani 8:28

Citate biblice care vă vor schimba modul în care abordați viața

11. „Domnul este un refugiu pentru cei asupriți, o fortăreață în vremuri de necaz”. – Psalmul 9:9-10

12. „Îți voi da înapoi sănătatea și vă veți vindeca rănile”, zice Domnul. – Ieremia 30:17

13. „Mântuirea celui neprihănit este de la Domnul; el este fortăreața lor în vremea necazului”. – Psalmul 37:39

14. Nădejdea celor drepți aduce bucurie, dar așteptarea celor răi va pieri”. – Proverbele 10:28 

15. „Să mă mângâie iubirea ta bună, după făgăduința pe care ai făcut-o robul tău”. – Psalmul 119:76

16. „Rodul duhului este dragostea, bucuria, pacea, îngăduința, bunătatea, bunătatea, credincioșia, blândețea și stăpânirea de sine”. – Galateni 5:22-23

17. „Când am chemat, mi-ai răspuns; m-ai făcut îndrăzneț și îndrăzneț.” – Psalmul 138:3

18. „Nu te teme, turmă mică, căci Tatălui tău a vrut să-ți dea Împărăția”. – Luca 12:32 

19. „El scapă pe cei nevoiași de sabia din gura lor; îi salvează din ghearele celor puternici. Deci săracii au speranță și nedreptate închide gura.” – Iov 5:15-16

20. „Tot ceea ce sunt Eu să laude pe Domnul; să nu uit niciodată lucruri bune pe care le face pentru mine. El îmi iartă toate păcatele și îmi vindecă toate bolile.” – Psalmul 103:2-3

Nu uitați să citiți și lista noastră de citat despre Dumnezeu, precum și aceste citate inspiraționale despre credință și iubire.

Citate biblice care să vă inspire în fiecare zi

21. „El dă putere celor slabi și putere celor fără putere.” – Isaia 40:29

22. Vă las pacea; vă dau pacea mea. Nu cum dă lumea, eu îți dau vouă. Să nu vă tulbure inimile și să nu se teamă.” – Ioan 14:27 

23. „Îmi poate slăbi sănătatea și duhul meu poate slăbi, dar Dumnezeu rămâne tăria inimii mele; el este al meu pentru totdeauna.” – Psalmul 73:26

24. „Și pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Isus”. – Filipeni 4:7 

25. „Întotdeauna l-am pus pe Domnul înaintea mea. Pentru că el este la dreapta mea, nu voi fi zguduit.” – Psalmul 16:8 

26. Aducându-ne aminte înaintea Dumnezeului și Tatălui nostru de lucrare credință voastre și a ostenelii dragostei și a statorniciei nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos.” – 1 Tesaloniceni 1:3 

27. „Căci știu planurile pe care le am pentru tine… planuri de a-ți prospera și de a nu-ți face rău, planuri de a-ți da speranță și un viitor.” – Ieremia 29:11

28. „Aruncă-ți povara asupra Domnului și El te va sprijini; nu va îngădui niciodată ca cel neprihănit să fie mișcat” –   Psalmul 55:22  

29. „Nu ți-am poruncit eu? Fii puternic și curajos. Nu te speria și nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge.” – Iosua 1:9

30. „El a purtat personal păcatele noastre în trupul Său pe cruce, pentru ca noi să fim morți față de păcat și să trăim pentru ceea ce este drept. Dar rănile lui sunteți vindecate.” – 1 Petru 2:24

Citeți biblice pentru a oferi confort și direcție

31. Și te vei simți în siguranță, pentru că există speranță; te vei uita în jur și te vei odihni în siguranță.” – Iov 11:18

32. „Aruncă-ți toată anxietatea asupra lui pentru că îi pasă de tine.” – 1 Petru 5:7

33. „La fel și voi vă păstrați acum, dar voi revedea și inimile voastre se vor bucura și nimeni nu vă va lua bucuria voastră.” – Ioan 16:22

34. „Voi, dragi copii, sunteți de la Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume”. – 1 Ioan 4:4

35. „Fie ca Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să vă înmulțiți în nădejde”. – Romani 15:13

36. „Cântaţi de bucurie, ceruri, şi bucuraţi-vă, pământe; izbucnește, munți, în cântare! Căci Domnul a mângâiat poporul Său și va avea milă de nenorociții Săi.” – Isaia 49:13 

37. „Îmi ridic ochii spre dealuri. De unde vine ajutorul meu? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul.” – Psalmul 121:1-2  

38. „Doamne, dacă mă vindeci, voi fi cu adevărat vindecat; dacă mă mântuiești, voi fi cu adevărat mântuit. Laudele mele sunt numai pentru tine!” – Ieremia 17:14

39. „Harul Meu vă este de ajuns, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune”. – 2 Corinteni 12:9 

40. „Nu există dragoste mai mare decât a-ți da viața pentru prietenii cuiva.” – Ioan 15:13

Consultați și aceste citate despre cer care inspiră bunătate.

Citate biblice pentru a vă reaprinde pasiunea în interior

41. „De ce ești doborât, suflete al meu, și de ce ești tulburat în mine? Nadejdea in Dumnezeu; căci Îl voi lăuda iarăși pe El, mântuirea mea și Dumnezeul meu.” – Psalmul 43:5

42. „Îmi vei spori măreția și mă vei mângâia din nou”. – Psalmul 71:21

43. „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi odihni”. – Matei 11:28

44. Chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă voi teme de niciun rău, căci tu ești cu mine; toiagul tău și toiagul tău mă mângâie .” – Psalmul 23:4 

45. „Așa cum o mamă mângâie copilul, așa și Eu te voi mângâia pe tine; în Ierusalim vei găsi mângâierea ta.” – Isaia 66:13

46. ​​​​„Un lucru am cerut Domnului, pe care îl voi căuta: să locuiască în casa Domnului în toate zilele vieții mele, să privesc frumusețea Domnului și să cercetez templul lui. ” – Psalmul 27:4  

47. „El vindecă pe cei cu inima zdrobită și le pansează rănile.” – Psalmul 147:2

48. „Să știi că Domnul și-a pus deoparte pe slujitorul Său credincios; Domnul aude când îl chem.” – Psalmii 4:3 

49. „Lucrurile vechi au trecut; iată, toate lucrurile au devenit noi.” – 2 Corinteni 5:17

50. „…fiind încrezători în aceasta, că cel care a început o lucrare bună în voi, o va duce până la capăt în ziua lui Hristos Isus.” – Filipeni 1:6

S-ar putea să vă placă și aceste citate de botez și scripturi care explică importanța religioasă.

Cite biblice după care să trăiești

51. „Tu ești ascunzișul meu și scutul meu; Sper în cuvântul tău.” – Psalmul 119:114

52. „Să nu te împrietenești cu un om înflăcărat și să nu te asoci cu cineva care nutrește mânie, ca să nu înveți căile Lui și să-ți prinzi sufletul”. – Proverbele 22:24-25

53. „Domnul îi alăptează când sunt bolnavi și îi readuce la sănătate.” – Psalmul 41:3

54. „Iubiților, vă îndemn, ca pe niște străini și exilați, să vă obțineți de la patimile cărnii, care să ducă război împotriva sufletului vostru”. – 1 Petru 2:11   

55. „Iarba se ofilește, floarea se stinge, dar cuvântul Dumnezeului nostru va rămâne în veci”. – Isaia 40:8  

56. Și pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, la care ați fost chemați într-un singur trup. Și fii recunoscător.” – Coloseni 3:15 

57. „Domnul este păstorul meu. Am tot ce trebuie.” – Psalmul 23:1

58. „Acum ești bine din cauza credinței tale. Dumnezeu să vă dea pace! Ești vindecat și nu vei mai suferi.” – Marcu 5:34

59. „Arată-mi un semn al favorii Tale, ca să vadă cei ce mă urăsc și să fie rușiniți pentru că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat”. – Psalmul 86:17 

60. „Și știm că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce-L iubesc, care au fost chemați după planul Lui”. – Romani 8:28

Dacă vă place acest articol, asigurați-vă că consultați și aceste citate uimitoare de înger pentru a scoate bine din tine.

Mai multe citate biblice pentru a vă aminti de puterea Cuvântului lui Dumnezeu

61. „Prietenul iubește tot timpul și o frate se naște pentru necazuri.” – Proverbele 17:17

62. „Fii puternic și curajos. Nu vă temeți și nu vă temeți de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru este Cel care merge cu voi. El nu te va părăsi și nu te va părăsi.” – Deuteronom 31:6 

63. „Omul drept este precaut în prietenie, dar calea celor răi îl rătăcesc”. – Proverbele 12:26

64. „O astfel de rugăciune făcută cu credință va vindeca pe bolnavi și Domnul vă va face bine. Și dacă ai săvârșit vreun rău, vei fi iertat.” – Iacov 5:15

65. „Bucură-te mereu; roagă-te fără încetare; mulțumiți în toate…” – 1 Tesaloniceni 5:16-18

66. „Trebuie să te încrezi din toată inima în Domnul și nu în propria ta judecată. Lăsați-L întotdeauna să vă conducă și El vă va elibera drumul pe care să îl urmați.” – Proverbele 3:5-6

67. „Cine umblă cu înțelepți devine înțelept, dar tovarășul nebunilor suferă rău.” – Proverbele 13:20

68. „Dumnezeu este refugiul și puterea noastră, un ajutor mereu prezent în necazuri. De aceea nu ne vom teme, deși pământul cedează și munții vor cădea în inima mării, deși apele ei vor vui și spumă și munții se vor cutremura cu răsuflarea lor.” – Psalmul 46:1-3

69. „Căci Dumnezeu ne-a dat un duh nu de frică, ci de putere, iubire și stăpânire de sine.” – 2 Timotei 1:7

70. „Îmi țin mereu ochii pe DOMNUL. Cu el la dreapta mea, nu voi fi zguduit.” – Psalmul 16:8

S-ar putea să vă plăcuți și aceste citate despre empatie care vă vor face o persoană mai bună.

Alte citate biblice înălțătoare

71. „Domnul este puterea mea și scutul meu; inima mea se încrede în el și sunt ajutați. Inima îmi tresaltă de bucurie și îi voi mulțumi în cântec.” – Psalmul 28:7

72. „Eu iubesc pe Domnul, căci mi-a auzit glasul; mi-a auzit strigătul după milă. Pentru că și-a întors urechea spre mine, îl voi chema cât voi trăi.” – Psalmii 116:1-2

73. „Ești aici ca să fii lumină, să scoți în evidență culorile lui Dumnezeu din lume.” – Matei 5:14

74. „Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Nu am venit să aduc pace, ci o sabie.” – Matei 10:34

75. „În sfârşit, fraţii mei, fiţi tari în Domnul şi în puterea puterii Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului.” – Efeseni 6:10-11
Dacă vă place aceste citate, vă va plăcea colecția noastră de citate despre diavol care vă vor ajuta să triumfeți împotriva răului.

76. „Mă bucur de cuvântul Tău ca unul care găsește o mare comoară!” – Psalmul 119:162

77. „Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig”. – Filipeni 1:21

78. „Credința este substanța lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute”. – Evrei 11:1

79. „Dumnezeu vrea să-l chemi mereu nu pentru că ai nevoie de el, ci pentru că îl iubești.” – Matei 22:37

80. „Când a văzut Isus că a răspuns cu înțelepciune, ia zis: „Nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu”. – Marcu 12:34

Te-au inspirat aceste citate din Biblie?

Biblia este o carte remarcabilă deținută de miliarde de oameni din întreaga lume. Este Cuvântul lui Dumnezeu prin care El dezvăluie calea către viața veșnică.

Scrisă de oameni care au fost inspirați de Dumnezeu, Biblia are o modalitate de a oferi confort și direcție pentru fiecare aspect al vieții. Sperăm că citatele biblice și versetele de mai sus ți-au reaprins pasiunea în interior.

Care dintre aceste citate din Biblie a rezonat cel mai bine cu tine? Mai ai și alte citate înălțătoare de adăugat la listă? Simțiți-vă liber să nu ne împărtășiți în secțiunea de comentarii de mai jos.