Dacă nu-L cunoști pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, aceste citate ale lui Isus de mai jos vă vor ajuta să vă dați o imagine despre cine este el.

Probabil că știm cu toții zicală că „nimic nu este gratuit”, dar nu este adevărat. Mesajul din Biblie spune că Isus ne-a oferit ocazia de a experimenta viața veșnică prin El.

Cuvintele lui Isus și versetele biblice oferă speranță, mângâiere și încurajare care sunt disponibile pentru toată lumea. Ele oferă, de asemenea, o perspectivă asupra modului în care trebuie să trăim viața și să nu tratăm unii pe alții.

Bucurați-vă de câteva citate de și despre Isus mai jos pentru a afla mai multe despre el.

Nu uitați să consultați și aceste citate din Biblie pentru a răspândi credința.

Oameni care vorbesc despre Iisus Citate

1. „Banii pot veni și pleacă, iar faima vine și pleacă. Concluzia este că toți murim, așa că Isus este răspunsul.” – Phil Robertson

2. „Eu nu sunt Regele. Iisus Hristos este Regele. Sunt doar un animator.” – Elvis Presley

3. „Isus este inspirația pentru oricine pentru a merge departe.” – Sylvester Stallone

4. „Nu sunt prima persoană care cântă despre Dumnezeu, Isus sau credință și nu voi fi ultimul. Și nici pentru mine nu va fi ultimul. Dacă nu-ți place, schimbă canalul.” – Carrie Underwood

5. „Cred în Isus Hristos ca Domnul și Mântuitorul meu. Cred că Isus a murit pentru păcatele mele și a înviat, aceasta este credința mea.” – Sherri Shepherd

6. „Când l-am găsit pe Isus Hristos, am învățat să fiu un atlet mai bun. Nu a trebuit să ies acolo și să-i elimin în primul tur. Am învățat să fiu răbdător, priceput în ring. În același timp, am vrut să demonstrez altor boxeri că pot să depărtezi acest instinct criminal, să poți fi un mare atlet, un mare boxer și să-ți iubești fratele.” – George Foreman

7. „Cea mai bună mișcare pe care am făcut-o vreodată… Am dezvoltat o relație profundă cu Isus Hristos.” – Rev. Run

8. „Evanghelia nu este o dezbatere sau o listă de lucruri de crezut. Evanghelia este o persoană. Isus este Evanghelia. El este adevărul. El este punctul. El însuși întruchipează toate chestiile de mântuire/mântuire/iertare/libertate și pentru că El este o personalitate, El nu are nevoie de măiestrie doctrinară pentru a se conecta cu un individ.” – Carl Medearis

9. „Cu călătoria mea am avut ocazia să văd doar un Dumnezeu care mă acceptă… mă iubește. Ei Îl numesc Mântuitorul și eu cred că este adevărat. Isus ma salvat.” – Justin Bieber

10. „Acum vă spun ce a făcut Isus pentru mine și, prin asta, nu mai sunt sclav. Sunt un fiu acum, un fiu al lui Dumnezeu, sunt liber.” – Kanye West
Dacă vă place aceste citate, vă va plăcea colecția noastră de citate despre Dumnezeu, care vă vor ajuta să găsiți direcția și scopul.

Citate Iubitor de Isus din Biblie

11. „O poruncă nouă vă dau: să vă iubiți unii pe alții. După cum v-am iubit Eu, așa trebuie să vă iubiți unii pe alții.” – Ioan 13:34 NIV

12. „Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” – Ioan 14:6

13. „Te-am iubit cu o iubire veșnică”. – Ieremia 31:3

14. „Așa știm ce este iubirea: Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. Și ar trebui să ne dăm viețile pentru frații noștri. Dacă cineva are bunuri materiale și vede pe fratele său în nevoie, dar nu are milă de el, cum poate fi iubirea lui Dumnezeu în el? Dragi copii, să nu iubim cu cuvinte sau cu limbă, ci cu fapte și în adevăr.” – 1 Ioan 3:16-18

Citate Mângâietoare despre Isus

15. „Isus a răspuns: „Acum nu înțelegi ce fac, dar cândva vei face.” – Ioan 13:7

16. Iisus a răspuns: „Oricui bea apa aceasta îi va fi iarăși sete; Într-adevăr, apa pe care le-o dau va deveni într-un izvor de apă care curge spre viața veșnică.” – Ioan 4:13-14

17. „Am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns; ma izbăvit de toate temerile mele.” –  Psalmul 34:4

18. „„Căci cunosc planurile pe care le am pentru voi”, zice Domnul, „planuri să vă prospere și să nu vă faceți rău, planuri care să vă dea speranță și un viitor”. – Ieremia 29:11

19. „Isus a răspuns: „Cel mai important este: „Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur. Și să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Al doilea este acesta: „Să iubești aproapele tău ca pe tine însuți”. Nu există altă poruncă mai mare decât acestea.” – Marcu 12:29-31

Citate Iisus despre dragoste 

20. „Dumnezeu ne iubește pe fiecare ca și cum am fi doar unul dintre noi” – Augustin

21. „Dar Dumnezeu dragostea față de noi prin faptul că, când eram încă păcătoși, a murit pentru noi Hristos.” – Romani 5:8

22. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. – Ioan 3:16

23. „Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții”. – Ioan 13:35

24. „Iubiților, să nu iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește sa născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu”. – Ioan 4:7

25. „Isus ia iubit pe oameni pe care alții ia respins – chiar și pe cei care l-au respins. Așa iubește Dumnezeu.” – Gregory A. Boyd

26. „Dumnezeu este iubire. El ne iubește și nu urmărește cu aceeași iubire. Și când am experimentat dragostea Lui, am putut să împărtășesc acea iubire cu alții. Apreciez dragostea pe care Dumnezeu o are pentru mine.” – Jeanette Duby

27. „Până când copiii au cinci ani, vreau să știi trei lucruri – Dumnezeu ma făcut. Dumnezeu mă iubește. Isus vrea să fie prietenul meu pentru totdeauna.” – Carey Nieuwhof

28. „Dumnezeu, înțelepciunea Sa infinită, nu înțelege, iubește și are grijă de noi toți.” – Oliver Powell

29. „Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi că El la trimis pe singurul Său fiu Isus, să plătească pentru păcatele omeniri, a venit să ne mântuiască pe toți și a plătit un preț mare cu sângele tău prețios.” – Alberlin Torres

30. „În adolescență am auzit Evanghelia – că Dumnezeu ma iubit, El avea un plan pentru viața mea și trebuia să-mi cer iertare pentru păcatele mele pentru aL primi pe Hristos în inima mea și a experimenta viața veșnică. Exact asta am făcut și întreaga mea lume sa schimbat când am devenit un urmaș al lui Isus.” – Dr. Emerson Eggerichs

31. „Dar Eu vă spun vouă celor ce auziți: iubiți-vă pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru că vă îngrijesc cu răutate”. – Luca 6:27-28

Citate Isus despre a fi mântuit

32. „Ei bine, în primul rând, dacă nu ar fi fost mântuit de Isus, nu aș mai fi în viață. aș fi mort. Unii oameni spun că Isus le-a salvat sufletul… Ei bine, poate că Isus mi-a salvat sufletul spiritual, dar El mi-a salvat și viața fizică. Fiecare aspect al vieții mele de astăzi are de-a face cu faptul că Isus mi-a salvat viața.” – Lacey Mosley

33. „Că dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domnul și crezi în inima ta că Dumnezeu La înviat din morți, vei fi mântuit”. – Romani 10:9

34. „Deci au zis: „Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit, tu și casa ta”. – Fapte 16:31

35. „Și a zis femeii: „Credința ta te-a mântuit; du-te în pace.” – Luca 7:50

Citate Iisus despre iertare

36. „Isus a murit pentru ca noi oamenii să putem găsi milă și iertare.” – Lee Summer

37. „Căci dacă iertați oamenii când păcătuiesc împotriva voastră, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta. Dar dacă nu le iertați oamenilor păcatele lor, Tatăl vostru nu vă va ierta păcatele voastre.” – Matei 6:14-15

38. „În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului lui Dumnezeu”. – Efeșeni 1:7

39. „Domnul este milostiv și iertător, chiar dacă nu am răzvrătit împotriva lui”. – Daniel 9:9

40. „Căci le voi ierta răutatea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor”. – Ieremia 31:34

41. „Atunci Petru sa apropiat de Isus și a întrebat: „Doamne, de câte ori voi ierta fratelui sau surorii mele, care a păcătuit împotriva mea? Până la șapte ori? Isus a răspuns: „Vă spun nu de șapte ori, ci de șaptezeci și șapte de ori.” – Matei 18:21-22

42. „Suportați-vă unii pe alții și iertați-vă unul pe altul dacă vreunul dintre voi are vreo plângere împotriva cuiva. Iartă așa cum te-a iertat Domnul.” – Coloseni 3:13

43. „Și când stați să vă rugați, dacă aveți ceva împotriva cuiva, i-am făcut-o, pentru ca să vă rugați din ceruri.” – Marcu 11:25

44. „Încerc să fiu o persoană bună. Il iubesc pe Iisus.” – Kelsea Ballerini

45. „Viața mea și întreaga mea eternitate îi aparțin lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt temporare. Bani, faimă, succes… temporar. Chiar și viața este temporară. Iisuse… asta este etern.” – Willie Robertson

46. ​​​​„Nu trăiesc pentru lume. Trăiesc pentru Rege.” – NF

47. „Iisus Hristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre morți și stăpânitorul împăraților pământului”. – Apocalipsa 1:5 NKJV

48. „Isuse, numele deasupra oricărui nume”. – Filipeni 2:9

49. „Când Isus a atârnat pe cruce, El a luat toate greșelile tale, toate eșecurile tale, toate slăbiciunile tale și le-a iertat.” – Joel Osteen

50. „Nu trebuie să stăm pe loc și să căutăm minuni; sus și face, și Domnul va fi cu tine. Rugăciunea și durerile, prin credința în Isus Hristos, vor face orice.” – George Eliot

Alte citate inspirate de Isus

51. „În momentul în care Dumnezeu este înțeles cu linii frumoase și definiții, nu mai avem de-a face cu Dumnezeu.” – Rob Bell

52. „Orice lucru aflat sub controlul lui Dumnezeu nu este niciodată scăpat de sub control.” – Charles Swindoll

53. „Petrecerea timpului cu Dumnezeu este cheia puterii și succesului nostru în toate domeniile vieții. Asigură-te că nu încerci niciodată să-L introduci pe Dumnezeu în programul tău, ci lucrează întotdeauna în programul tău în jurul lui.” – Joyce Meyer

54. „În fiecare zi oamenii se îndepărtează de biserică și se întorc la Dumnezeu.” – Lenny Bruce

55. „Pentru mine, cererea cea mai radicală a credinței creștine constă într-o chemă curajul de a spune da învierii prezente a lui Isus Hristos.” – Brennan Manning

56. „Realitatea de al iubi pe Dumnezeu este să-l iubești ca și cum ar fi un super-erou care te-a salvat de fapt, mai degrabă decât un Moș Crăciun care ți-a dat doar niște lucruri.” – Criss Jami

57. „Dacă Dumnezeu ar fi singura noastră dorință, nu ne-am supăra atât de ușor când opiniile noastre nu găsesc acceptate din afară.” – Thomas à Kempis

58. „A trăi cald și a pretinde simultan numele lui Hristos este cu totul dezgustător pentru Dumnezeu.” – Francis Chan

59. „Unele dintre cele mai frumoase lucruri pe care merită să le ai în viață ta vin înfășurate într-o coroană de spini.” – Shannon L. Alder

60. „Hristos a mers mai binevoitor la cruce decât noi la tronul harului”. – Thomas Watson

Care dintre aceste citate ale lui Isus a rezonat cel mai bine cu tine?

vă vedea prin citatele de mai sus că atunci când vă gândiți la Isus, ar trebui să gândiți la iubire. Isus a fost și este totul despre iubire și-ar dori ca noi să fim la fel. Un lucru care este continuu adevărat în viața acestui lume este un loc mai bun atunci când alegem să nu iubim unii pe alții cum nu iubește Isus.

Dacă citate v-au stârnit interesul pentru Isus, puteți găsi mai multe informații despre Biblie. Dacă te-ai inspirat să alegi să faci așa cum sugerează Isus și să alegi să iubești și să bucuri să ierți, te vei arăta mai mult decât ai avut-o vreodată!

Care dintre aceste citate și cuvinte ale lui Isus a rezonat cel mai bine cu tine? Mai ai ceva inspirație de adăugat? Lasă-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.