Acestea citate despre părinții fondatori și alți mari patrie libertate arată adevăratul sens al libertății.

Drumul către libertate în Statele Unite nu a fost unul ușor. În timp ce la 4 iulie 1776, părinții noștri fondatori au revendicat mai multe drepturi fundamentale, „Viața, libertatea și căutarea fericirii”, după cum știm cu toții, au existat mai multe lacune în declarația originală.

În primul rând, femeile nu au fost incluse în documentele originale și nici persoanele de culoare. Au trecut 245 de ani de când membrii inițiali ai Congresului au semnat acel document și am făcut mulți pași importanți către adevărata libertate.

Civil Rights Act din 1964 și Freedom to Marry din 2015 au fost repere majore în căutarea libertăților americane. Cu toate acestea, mai este de lucru.

Fie ca aceste citate despre libertate să vă inspire să continuați să luptați pentru adevărata libertate, libertate și egalitate pentru toți.

Nu uitați să consultați și aceste citate despre libertate despre destin, conducere și independență.

Citate Liberty din părinții fondatori

1. „Cei care pot renunța la libertatea esențială pentru a obține puțină siguranță temporară nu merită libertate, nici siguranță.” – Benjamin Franklin

2. „Niciun popor nu și va preda libertățile cu blândețe nici nu poate fi supus cu ușurință, atunci când cunoașterea este răspândită și Virtutea este păstrată.” — Samuel Adams

3. „Când oamenii sunt universal ignoranți și desfrânați în maniere, ei se vor scufunda sub propria lor greutate fără ajutorul invadatorilor străini.” — Samuel Adams

4. „Cât de ciudat vor performa Instrumentele unui tiran sensul simplu al cuvintelor!” — Samuel Adams

5. „Drepturile absolute ale englezilor și ale tuturor oamenilor liberi, în sau în afara societăților civile, sunt în principal securitatea personală, libertatea personală și proprietatea proprie”. — Samuel Adams

6. „Atunci, curaj, compatrioților mei, lupta noastră este nu numai dacă nu înșine vom fi liberi, ci și dacă va lăsat omeniri un azil pe pământ pentru libertate civilă și religioasă.” — Samuel Adams

7. „Opinia celorlalți Pe care o țin foarte puțin și am un dispreț total față de toți oamenii, fie numele lor, Personaje și posturi, indiferent care ar fi, care par a fi Dușmanii irecuperăbili ai Religiei și Libertății.” — Samuel Adams

8. „Dă-mi libertate sau da-mi moartea!” — Patrick Henry

9. „Cine vrea să răstoarne libertatea unei națiuni trebuie să înceapă prin a supune libertatea de exprimare.” — Benjamin Franklin

10. „Acolo unde locuiește libertatea, acolo este țara mea”. — Benjamin Franklin

11. „Libertatea trebuie sprijinită cu orice pericol. Avem dreptul la el, derivat de la Creatorul nostru. Dar dacă n-am fi avut-o, părinţii noştri ne-au câştigat şi ne-au cumpărat, în detrimentul uşurării lor, al moşiilor lor, al plăcerii lor şi al sângelui lor.” — John Adams

12. „Nu există un singur caz în istorie în care libertatea civilă să fi fost pierdută, iar libertatea religioasă să fie păstrată în întregime. Așadar, dacă renunțăm la proprietatea noastră temporală, predăm în același timp conștiința în robie.” — John Witherspoon

Citate despre libertate despre libertate

13. „Adevăratul pericol este atunci când libertatea este ciugulită, pentru oportunitate și pe părți” – Edmund Burke

14. „Ori de câte ori se face o separa între libertate și dreptate, niciunul nu este sigur, în opinia mea.” — Edmund Burke

15. „Dacă ne poruncim bogăția, vom fi bogați și liberi. Dacă bogăția noastră ne poruncește, suntem într-adevăr săraci.” — Edmund Burke

16. „Libertatea abstractă, ca și alte simple abstracțiuni, nu poate fi găsită.” — Edmund Burke

17. „Prefer libertatea cu pericol decât pacea cu sclavie.” ― Jean-Jacques Rousseau

18. „Viața fără libertate este ca un trup fără spirit.” – Kahlil Gibran

19. „Libertățile unui popor nu au fost niciodată și nici nu vor fi niciodată sigure, atunci când tranzacțiile conducătorilor lor pot fi ascunse de ei.” — Patrick Henry

20. „Când spiritul american era în tinerețe, limba Americii era diferită: Libertatea, domnule, era obiectul principal.” — Patrick Henry

21. „Păzește cu atenție geloasă libertatea publică. Suspectează-i pe toți cei care se apropie de acea bijuterie.” — Patrick Henry

22. „Arătați-mi acea vârstă și țara în care drepturile și libertățile oamenilor au fost puse pe singura șansă ca conducătorii lor să fie oameni buni, fără a pierde ulterioară a libertății?” — Patrick Henry

23. „Primul lucru pe care îl am în suflet este libertatea americană; al doilea lucru este uniunea americană”. — Patrick Henry

24. „Cei care pot renunța la libertatea esențială pentru a obține puțină siguranță temporară nu merită libertate, nici siguranță.” — Benjamin Franklin

Scurte citate de libertate despre moralitate

25. „Libertatea nu există în absența moralității.” — Edmund Burke

26. „Între un popor în general corupt, libertatea nu poate exista mult timp.” — Edmund Burke

27. „Religia și bunele moravuri sunt singura bază solidă a libertății publice și a fericirii.” — Samuel Adams

28. „O stare de morală viciată, o conștiință publică coruptă sunt incompatibile cu libertatea.” — Patrick Henry

29. „Cei care neagă libertatea altora nu o merită pentru ei înșiși.” — Abraham Lincoln

Citate înțelepte despre libertate

30. „Dacă libertatea de a vrea ceva, de a vrea să spună oamenilor ceea ce nu vor să audă.” — George Orwell

31. „Definiția mea a unei societăți libere este o societate în care este sigur să fii nepopular.” — Adlai Stevenson

32. „Căci a fi liber nu înseamnă doar a-ți lepăda lanțurile, ci a trăi într-un mod care respectă și sporește libertatea celorlalți.” – Nelson Mandela

33. „Libertatea nu a venit niciodată de la guvern. Libertatea a venit întotdeauna de la subiecții ei. Istoria libertății este o istorie a rezistenței.” — Woodrow Wilson

34. „Dorința de a salva umanitatea este aproape întotdeauna față de falsă pentru dorința de ao.” — HL Mencken

35. „Libertatea înseamnă responsabilitate. De aceea, cei mai mulți bărbați se tem de asta.” – George Bernard Shaw

36. „Libertatea este un fruct lent. Nu este niciodată ieftin; este îngreunată pentru că libertatea este împlinirea și perfecțiunea omului”. – Ralph Waldo Emerson

37. „Libertate: una dintre cele mai prețioase posesiuni ale imaginației.” – Ambrose Bierce

38. „Dacă iubești mai mult bogăția decât libertatea, liniștea servituții mai bine decât lupta însuflețitoare a libertății, pleacă de la noi în pace. Nu vă cerem sfaturile sau armele. Așezați-vă și lingeți mâinile care vă hrănesc. Fie ca lanțurile voastre să se pună ușor asupra voastră și să urmărească să uite că ați fost compatrioții noștri.” — Samuel Adams

39. „Și ca respectiva Constituție să nu fie niciodată interpretată ca să autorizeze Congresul să încalce dreptatea libertatea a presei sau drepturile conștiinței; sau pentru a preveni oamenii din Statele Unite, care sunt cetățeni pașnici, să-și păstreze propriile arme; sau să ridice armate permanente, cu excepția cazului în care este necesar pentru apărarea Statelor Unite sau a cuiva sau mai mult dintre ei; sau pentru a împiedica oamenii să solicite, într-o manieră pașnică și ordonată, legiuitorului federal, pentru repararea nemulțumirilor; sau să supună oamenii la percheziții și confiscări nerezonabile ale persoanelor, acționează sau bunurilor lor.” — Samuel Adams

40. „Constituția nu este un instrument pentru a restrânge poporul, este un instrument pentru a rezista guvernului – ca să nu ajungă să nu domine viețile și interesele.” — Patrick Henry

Mai multe citate și vorbe despre libertate

41. „Înainte de formă acestei Constituții, sa afirmat ca un adevăr de sine înțeles, în declarația de independență, făcută foarte deliberată de către reprezentanții Statelor Unite ale Americii în Congres adunați că „toți oamenii sunt creați egali. și sunt înzestrați de către Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile.” This declarație de independență a fost primită și ratificată de toate statele din Uniune și nu a fost niciodată anulată. Să nu tragem de aici concluzia că doctrina Libertății și Egalitatea este un articol din crezul politic al Statelor Unite.” — Samuel Adams

42. „Nici cea mai înțeleaptă constituție și nici cele mai înțelepte legi nu vor asigura libertatea și fericirea unui popor ale cărei maniere sunt universale corupte.” — Samuel Adams

43. „Renunțarea la proces prin juriu și libertatea presei este necesară pentru libertatea dumneavoastră? Va tinde abandonarea drepturilor tale cele mai sacre la securitatea libertății tale? Libertatea, cea mai mare dintre toate binecuvântările pământești – dă-ne acea bijuterie prețioasă și poți lua orice altceva!” — Patrick Henry

44. „Suntem în cele din urmă aduși la o degradare atât de umilitoare și înjositoare în cazul în care nu se poate încredința arme pentru apărarea noastră? Care este diferența dintre a avea armele în posesia și sub conducerea noastră și a le avea sub conducerea Congresului? Dacă apărarea noastră este adevărată obiect al acelor arme, în mâinile care li se poate încrede în ele mai multe cuviință sau siguranță egală pentru noi, ca și în propriile mâini? — Patrick Henry

45. „O stare de morală viciată, o conștiință publică coruptă sunt incompatibile cu libertatea.” — Patrick Henry

46. ​​​​„Nicio guvernare liberă sau binecuvântările libertății nu pot fi păstrate pentru niciun popor decât printr-o aderență fermă la dreptate, moderație, cumpătare, cumpătare și virtute; și printr-o recurență frecventă la principiile fundamentale.” — Patrick Henry

47. „Libertatea perfectă este la fel de nevoie pentru sănătate și vigoarea comerțului, precum este pentru sănătate și vigoarea cetățeniei.” — Patrick Henry

48. „Când poporul se teme de, există tiranie, când guvernul se teme de popor există libertate.” — John Basil Barnhill

49. „Experiența ar trebui să nu învețe să fim cei mai atenți pentru a proteja libertatea atunci când scopurile Guvernului sunt benefice. Bărbații născuți pentru libertate sunt în mod natural atenți pentru a respinge invadarea libertății lor de către conducătorii răi. Cele mai mari pericole la adresa libertății se ascund în pătrunderea insidioasă de către oameni cu zel, bine intenționați, dar fără înțelegere.” — Judecătorul Louis Brandeis

50. „Cu siguranță, una dintre principalele garanții ale libertății sub orice guvern, oricât de popular și de respectat, este dreptul cetățenilor de a păstra și de a purta arme.” — Hubert H. Humphrey

Citate Liberty pentru a vă ajuta să vă apreciați mai multă libertate

51. „Mai bine să mori luptând pentru libertate decât să fii prizonier toate zilele vieții tale.” –  Bob Marley

52. „Nu m-am născut pentru a fi forțat. Voi respira după maniera mea. Să vedem cine este cel mai puternic.” –  Henry David Thoreau

53. „Oamenii au doar atâta libertate cât au inteligența de a dori și curajul de a-și lua.” —  Emma Goldman

54. „Sunt american; născut liber și crescut liber, unde nu recunosc niciun om ca fiind superiorul meu, cu excepția propriei sale valori, sau ca inferior al meu, cu excepția propriei sale demerite.” ―  Theodore Roosevelt

55. „Cei care se așteaptă să culeagă binecuvântările libertății, trebuie, ca și oamenii, să sufere oboseala de ao susține.” –  Thomas Paine

56. „Dă-mi libertatea de a cunoaște, de a rosti și de a argumenta liber conform conștiinței, mai presus de toate libertățile”. –  John Milton

57. „Prețul libertății este vigilența veșnică”. –  John Philpot Curran

58. „Ființele umane se nasc cu capacități diferite. Dacă sunt liberi, nu sunt egali. Și dacă sunt egali, nu sunt liberi.” ―  Aleksandr Soljenițîn

59. „Libertatea nu este niciodată inalienabilă; trebuie răscumpărat regulat cu sângele patrioților, altfel dispare mereu. Dintre toate așa-numitele drepturi naturale ale omului care au fost inventate vreodată, libertatea este cel mai puțin probabil să fie ieftină și nu este niciodată gratuită.” ―  Robert A. Heinlein

60. „Oamenii timizi preferă calmul despotismului mării furtunoase a Libertății.” –  Thomas Jefferson

Ce acte de libertate considerați ca de la sine înțeles astăzi?

Când părinții noștri fondatori au declarat război Marii Britanii în 1775, ei luptau pentru libertate. Când Abraham Lincoln a semnat al 13-lea amendament și a abolit sclavia, el a semnat într-o nouă eră a libertății. Cincizeci și cinci de ani mai târziu, femeile și-au câștigat libertatea când a fost adoptat la 19-lea amendament. Aceste evenimente pot părea atât de îndepărtate în trecut în ziua de azi lezăm de la sine, dar adevărul este că încă luptăm pentru libertate, chiar și în secolul XXI.

Chiar și sisteme astăzi, există multe probleme în jurul lor care ar trebui să protejeze oamenii. Cetățenii noștri se confruntă cu cantități mari de rasism sistemic, bigotism și inegalitate. Și încarcerăm mai mulți oameni decât aproape orice altă țară din lume, dintre care mulți sunt închiși pe nedrept. Cu atâtea defect într-un sistem care ar trebui să promoveze libertatea și căutarea fericirii, poate fi greu să pretindem că America este cu adevărat liberă.

Totuși, am parcurs un drum lung în ultimii 250 de ani și putem fi cu toții recunoscători pentru asta.

Sperăm că aceste citate și cuvinte despre libertate vă vor inspira să mergeți acolo și să faceți acest lume un loc mai bun și mai eliberat pentru toți.

Spune-ne citatul tău preferat în comentariile de mai jos!