Sute de citate de Martin Luther despre teologie și creștinism sunt încă relevante până astăzi.

Ca un călugăr german umil care a declanșat o revoluție religioasă numită Reforma protestantă în secolul al XVI-lea, Martin Luther este considerat unul dintre cei mai importanți motori ai creștinismului în timpul său.

Fiind teolog și scriitor, multe citate de Martin Luther au aprins diviziunea între catolici, unde protestantismul a apărut cu cinci componente și anume luteranismul, calvinismul, comuniunea anglicană, anabaptiștii și antitrinitarii. El a lansat „95 de teze”, cartea sa care divulgă credințele centrale spunând că Biblia este singura autoritate religioasă și că oamenii pot fi mântuiți doar prin credință și nu prin fapte.

Martin Luther a atacat, de asemenea, Biserica Catolică, reclamă practica sa coruptă de a vinde indulgențe oamenilor pentru a fi salvat de păcatele lor. Acest lucru a creat o ruptură în creștinismul occidental și a afectat, de asemenea, poziția politică în Europa.

Nu uitați să consultați și aceste citate creștine care inspiră credință și dragoste.

Citate Martin Luther despre creștinism

1. „În legăturile morții a zăcut Cel care pentru greșeala noastră a fost ucis; Dar Domnul a înviat astăzi, Hristos ne-a însuflețit iarăși, De aceea să ne bucurăm cu toții, Cântând tare, cu glas vesel, Aleluia!” – Martin Luther

2. „Toate creaturile sunt doar văluri sub care Dumnezeu Se ascunde și se ocupă de noi.” – Martin Luther

3. „Clerul este cea mai mare piedică în calea credinței”. – Martin Luther

4. „Cine nu acceptă învățătura mea, să nu fie mântuit – căci este învățarea lui Dumnezeu și nu a mea”. – Martin Luther

5. „Nu pot interzice unei persoane să se căsătorească cu mai multe soții, pentru că nu contrazice Scriptura.” – Martin Luther

6. „Lasă măgarul împovărat de legi în urmă în vale. Dar conștiința voastră, lăsați-o să se urce cu Isaac în munte.” – Martin Luther

7. „Diavolul și ispitele nu oferă de asemenea prilej să învățăm și să înțelegem Scripturile, prin experiență și practică. Fără acestea nu ar trebui să le cunoască niciodată, oricât de sârguincios le-am citi și le-am ascultat.” – Martin Luther

8. „Știu că un creștin trebuie să fie smerit, dar împotriva Papei o să fiu mândru și să-i spun: „Tu, Papă, nu-ți voi avea drept șef, căci sunt sigur că doctrina mea este divină. .” – Martin Luther

9. „Niciun popor creștin nu i se poate întâmpla un rău mare decât să-i fie cuvântul lui Dumnezeu sau să fie falsificat astfel încât să nu-l mai aibă curat și clar. Doamne să dea ca noi și urmașii noștri să nu fim martori la o asemenea calamitate.” – Martin Luther

10. „Cel ce cunoaște și viața lui Hristos, cunoaște și Îl înțelege pe Hristos Însuși; și la fel, cine nu înțelege viața Lui, nu-L înțelege pe Hristos Însuși. Iar cel crede în Hristos, crede că viața lui este cea mai bună și mai nobilă viață care poate exista, dacă cineva nu crede aceasta, nici în Hristos Însuși nu crede.” – Martin Luther

11. „Un creștin nu are nevoie de nicio lege pentru a fi mântuit, deoarece prin credință suntem eliberați de orice lege. Astfel, toate faptele unui creștin sunt făcute spontan, dintr-un sentiment de libertate pură.” – Martin Luther

12. „Liturghia este cea mai mare blasfemie a lui Dumnezeu și cea mai înaltă idolatrie de pe pământ, o urâciune asemănătoare care nu a mai fost niciodată în creștinătate din vremea Apostolilor”. – Martin Luther

13. „Dumnezeu în scrie Evanghelia nu numai în Biblie, ci copaci și flori, nori și stele.” – Martin Luther

14. „Așadar, Domnul nostru Dumnezeu, în mod obișnuit, dă bogății acelor măgărițe nebunești că nu le dă nimic altceva.” – Martin Luther

15. „Domnul nostru a scris promisiunea învierii, nu numai în cărți, ci în fiecare frunză primăvara.” – Martin Luther

16. „Mafia nebună nu întreabă cum ar putea fi mai bine, doar că să fie diferit. Și atunci când devine mai rău, trebuie să se schimbe din nou. Astfel, ei primesc albine pentru muște și, în cele din urmă, viespi pentru albine.” – Martin Luther

Citate Martin Luther despre credință

17. „Cine pierde din vedere cuvântul lui Dumnezeu, cade în deznădejde; glasul cerului nu-l mai susține; el urmează doar tendința dezordonată a inimii sale”. – Martin Luther

18. „Credința în Dumnezeu în Hristos trebuie să fie sigură și neclintită, ca să mângâie și să bucure conștiința și să o odihnească. Când un om are această certitudine, el a biruit șarpele; dar dacă se îndoiește de doctrină, este foarte periculos pentru el să se ceartă cu diavolul”. – Martin Luther

19. „Numai încrederea și credința inimii îl fac pe Dumnezeu și un idol. Dacă credința și încrederea voastră sunt corecte, atunci este și Dumnezeul vostru adevărat; și, pe de altă parte, dacă încrederea ta este falsă și greșită, atunci nu ai adevăratul Dumnezeu; căci doi sunt împreună credinţa şi Dumnezeu. Că acum, spun eu, în care ți-ai pus inima și îți poți încredere în adevăratul tău zeul.” – Martin Luther

20. „Credința este o încredere vie, îndrăzneață în harul lui Dumnezeu, atât de sigură de favoarea lui Dumnezeu, ar risca moartea de o mie de ori încrezându-se în ea. O astfel de încredere și cunoaștere a harului lui Dumnezeu te face fericit, bucuros și îndrăzneț în relația ta cu Dumnezeu și cu toate creaturile.” – Martin Luther

21. „Dumnezeu nu ispitește pe nimeni; dar, totuși, cerem, în această cerere, ca El să nu păzească și să nu păzească, ca nu cumva diavolul, lumea și propria noastră trup să nu înșele și să nu îndepărteze de adevărata credință și să nu arunce în superstiție, neîncredere, deznădejde. și altele. păcate grele și răutate; și pentru ca, dacă am fi ispitit cu aceasta chiar și în cel mai înalt grad, putem totuși să-i biruim și, în sfârșit, să triumfăm asupra lor.” – Martin Luther

22. „Din harul lui Dumnezeu, îl cunosc foarte bine pe Satana. Dacă Satana poate întoarce Cuvântul lui Dumnezeu și poate perverti Scripturile, ce va face cu cuvintele mele – sau cu cuvintele altora?” – Martin Luther

23. „Căci acolo unde Dumnezeu a zidit o biserică, acolo Diavolul ar și o capelă… Așa este Diavolul construiesc întotdeauna maimuța lui Dumnezeu.” – Martin Luther

24. „Acest an este anul nerecunoscutei omului: următorul va fi anul pedepsei lui Dumnezeu; căci Dumnezeu trebuie să aibă nevoie de pedeapsă, deși este împotriva naturii Lui: așa vom avea.” – Martin Luther

Citate educaționale Martin Luther

25. „Universitatele ar trebui să aducă numai oameni experți în Sfintele Scripturi, oameni care pot deveni episcopi și preoți și să stea în prima linie împotriva ereticilor, a diavolului și a întregii lumi. Dar unde găsești asta?” – Martin Luther

26. „Unii vor obiectă că Legea este divină și sfântă. Să fie divin și sfânt. Legea nu are dreptul să-mi spună că trebuie să fiu justificată prin ea.” – Martin Luther

27. „Mulți au fost înșelați de înfățișările exterioare și au început să scrie și să învețe despre faptele bune și despre cum justifică ei fără să menționeze măcar credința… Obosindu-se cu multe fapte, nu ajung niciodată la neprihănire.” – Martin Luther

28. „Un teolog ar trebui să fie în deplină stăpânire a temeiului și a sursei credinței – adică a Sfintelor Scripturi. Înarmat cu această cunoaștere, am încurcat și mi-am tăcut pe toți adversarii; pentru că ei nu caută să înțeleagă și să înțeleagă Scripturile; ii dau peste ei neglijent si somnoros; vorbesc, scriu, învață, după sugestia imaginației lor nepăsătoare.” – Martin Luther

29. „Nebunul va supăra întreaga știință a astronomiei, dar așa cum arată Sfânta Scriptură, soarele și nu pământul a fost cel pe care Iosua a poruncit să stea pe loc.” – Martin Luther

30. „Adevărata smerenie nu știe că este smerită. Dacă ar fi, ar fi mândru de contemplare a unei virtuți atât de frumoase.” – Martin Luther

31. „Dragi conducători… susțin că autoritățile civile sunt obligate să oblige oamenii să-și trimită copiii la școală… Dacă guvernul poate obliga pe cetățenii apți pentru serviciul militar să poarte sulița și pușca, să urce metrize și îndepliniți alte. îndatoriri marțiale în timp de război, cu atât mai mult are dreptul să oblige oamenii să-și trimită copiii la școală, pentru că în acest caz, nu războim cu diavolul, și toate obiectele acestea nu epuizeze în orașele secrete principale. dintre oamenii lor puternici.” – Martin Luther

32. „Un teolog se naște trăind, ba chiar murind și fiind blestemat, nu gândind, citind sau speculând.” – Martin Luther

33. „Să nu pierdem Biblia, ci cu sârguință, în frică și invocare de Dumnezeu, citiți și propovăduiți-o. În timp ce aceasta rămâne și înflorește, totul prosperă cu statul; Este capul și împărăteasa tuturor artelor și facultăților. Să cadă divinitatea și nu aș da un pai pentru restul.” – Martin Luther

34. „Mi-am întemeiat predicarea pe cuvântul literal; cel ce vrea să mă urmeze; cel care nu vrea să rămână”. – Martin Luther

Citate inspiratoare pentru Martin Luther

35. „Acolo unde bătălia se dezlănțuie, acolo se dovedește loialitatea soldatului.” – Martin Luther

36. „Minciuna este ca un bulgăre de zăpadă; cu cât este mai lungă, cu atât este mai mare.” – Martin Luther

37. „Noi nu devenim neprihăniți făcând fapte drepte, ci, fiind făcuți neprihăniți, facem fapte drepte.” – Martin Luther

38. Pacea este mai importantă decât „toată dreptatea și pacea nu a fost făcută de dragul dreptate, ci dreptatea de dragul păcii”. – Martin Luther

39. „Iartă nouă greșelile noastre, așa cum iertăm noi greșelilor noastre.” – Martin Luther

40. „Un ban economisit este mai bine decât un ban câștigat.” – Martin Luther

41. „Cu adevărat vorbirea are o putere și o putere minunate, că printr-un simplu cuvânt, ieșind din gura unei sărace făpturi umane, diavolul, acel spirit atât de mândru și puternic, să fie alungat, rușinat și încurcat”. – Martin Luther

42. „Încearcă să mă transforme într-o stea fixă. Sunt o planetă neregulată.” – Martin Luther

43. „Marea nemulțumire, disprețul cuvântului lui Dumnezeu și voința lumii mă fac să mă tem că lumina divină va înceta în curând să mai strălucească asupra omului, căci cuvântul lui Dumnezeu și-a avut vreodată cursul sigur.” – Martin Luther

44. „A fost un dar special al lui Dumnezeu că vorbirea a fost dată omenirii; căci prin Cuvânt, și nu prin forță, înțelepciunea guvernează.” – Martin Luther

45. „Superstiția, idolatria și ipocrizia au un salariu destul de mare, dar adevărul este o cerșetorie.” – Martin Luther

46. ​​​​„Aș sfătui pe nimeni să-și trimită copilul acolo unde Sfintele Scripturi nu sunt supreme. Fiecare instituție care nu urmărește neîncetat studiul Cuvântului lui Dumnezeu devine coruptă. Din această cauză, putem vedea ce fel de oameni devin în universități și cum sunt acum.” – Martin Luther

47. „Mă tem foarte mult că universități, dacă nu predau Sfintele Scripturi cu sârguință și nu le imprimă tinerilor studenți, sunt porți largi către iad”. – Martin Luther

48. „Ori de câte ori Cuvântul este propovăduit cu dreptate și ascultat cu atenție, nu eșuează niciodată să dea roade.” – Martin Luther

49. „Oamenii mari și eroii sunt daruri speciale ale lui Dumnezeu, oameni pe care El îi dă și îi susține, care duc la îndeplinire lucrare și chemarea și fac fapte mari.” – Martin Luther

50. „Nu trebuie să luăm în considerare ce sau cum ne prețuiește lumea, așa că avem Cuvântul curat și suntem siguri de doctrina noastră.” – Martin Luther

Ce ai învățat din aceste citate de Martin Luther ?

Astăzi, la peste 500 de ani, Martin Luther este încă o personalitate influentă în religie, chiar și după ce a murit în 1546.

Din călugăr augustinian și cărturar care prefera anonimatul, Martin Luther a ridicat provocarea de a declanșa sau revoluție religioasă pentru a deschide ochii față de nedreptățile și practicile corupte ale Bisericii Catolice de atunci.

Prin muncă sa, Martin Luther a deschis calea pentru schimbarea Bisericii Catolice și aducerea Reformei printre credincioși. Într-adevăr, citate și scrierile lui Martin Luther au schimbat nu numai istoria religiei, ci și a culturii și tradiției Occidentului.

În cele din urmă, acest lucru a schimbat și modul în care oamenii din alte regiuni din lume decid cu privire la afilierea lor religioasă. Zicerile sale sunt încă folosite în teologie până în ziua de azi, dovedind că este o personalitate influentă și importantă în creștinism.

Care este cea mai mare concluzie a ta din aceste citate și vorbe de Martin Luther? Mai ai alte citate preferate de adăugat și alte? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.